Premi Sambori Universitats

BASES 2021

La Fundació Sambori –amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Politècnica de València i Universitat de València – convoca el Dihuitè Concurs Universitari de Narrativa Curta en Valencià PREMI SAMBORI 2021 adreçat als estudiants de les universitats públiques valencianes, d’acord amb les següent bases.

 

1. Poden participar en aquest concurs tots els estudiants matriculats en el curs 2020-2021, en qualsevol de les titulacions (graus, màsters i doctorats).

2. Només es pot presentar una obra per autora o autor, la qual ha de ser original, inèdita, no premiada ni pendent de resolució en cap altre concurs i amb una qualitat lingüística adequada al nivell. Les obres poden ser d’autoria col·lectiva.

En el cas que el relat incloga la signatura o qualsevol altra pista que permeta conèixer-ne l’autoria, quedarà automàticament exclòs.

3. Les obres han de tenir una extensió entre 1 i 5 pàgines DIN A4, i s’han de presentar escrites en valencià i amb l’ordinador, en font Arial, en cos 12 i amb un interlineat d’1,5 espais. Els treballs s’han de lliurar en suport informàtic.

 4. Cal presentar les obres fins al 15 de març de 2021, inclòs, per correu electrònic a l’adreça fundacio@sambori.net. L’obra ha d’anar en un fitxer adjunt en PDF, amb el mateix títol de l’obra, i el full de participació amb les dades de l’autor o autora (semblant al tríptic de les bases), en un altre PDF anomenat “full de participació”.

5. El Jurat Sambori Universitari estarà format per les persones que la Fundació Sambori designe entre el món universitari.

6. L’acte de lliurament dels Premis Sambori serà a finals de maig de 2021. Podreu trobar-ne tota la informació en la web del Sambori.

7. El Jurat concedirà tres premis principals. El primer premi estarà dotat amb 1.000 euros; el segon, amb 750, i el tercer, amb 500. Si hi ha accèssits, estaran dotats amb 250 euros cadascun. Els relats guanyadors i els accèssits es publicaran dins de la col·lecció “Arc de Sant Martí” que edita la Fundació Sambori i també es podran publicar en la web de la Fundació Sambori.

8. Els drets de publicació de les obres guanyadores formaran part del patrimoni de l’organització del concurs. No obstant això, els guanyadors podran fer ús dels textos sempre que facen constar el guardó rebut.

9. El Jurat Sambori Universitari resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.

10. La resolució del jurat serà inapel·lable.