BASES 2022

L’Obra Cultural Balear convoca el 4t Premi Sambori OCB,

el premi escolar de narrativa té per objectiu promoure l’ús literari del català a les escoles i instituts de les Illes Balears. La convocatòria inclou tots els centres públics, concertats i privats.

 

Els treballs que optin a aquest premi de narrativa escolar en català s’hauran de regir segons les bases següents:

 

1. Les narracions que es treballaran en els centres hauran de ser individuals, originals i escrites en català.

 

2. La temàtica de la narració serà lliure.

3. L’extensió dels escrits serà de:

– Entre ½ i 2 pàgines per a les categories de primària. 

– Entre 1 i 3 pàgines per a les categories de secundària i FP Bàsica.

– Entre 1 i 4 pàgines. a la categoria de batxillerat i cicles formatius.

4. Format del document: Cos de lletra Arial 12 i interlineat 1,5 per a totes les categories.

5. S’atorgaran premis a les 6 categories següents:

a) Cicle inicial de primària (1r i 2n)

b) Cicle mitjà de primària (3r i 4t)
c) Cicle superior de primària (5è i 6è)
d) Primer cicle de secundària (1r i 2n d’ESO / FP Bàsica)
e) Segon cicle de secundària (3r i 4t d’ESO)
f ) Batxillerat i cicles formatius.

6. Cada centre educatiu recollirà els treballs del seu alumnat. El nombre total de treballs s’indicarà a l’aplicatiu web. El professorat del centre en seleccionarà, com a màxim, 3 de cada categoria.

7. Els treballs no aniran signats.

8. Els treballs s’enviaran, en documents de text (format word o libre office), per mitjà del següent correu electrònic: secretaria@ocb.

9. La data límit de lliurament serà diumenge, 15 de maig del 2022.

10. Els noms del guanyadors i finalistes es coneixerà durant la la festa de lliurament de premis Sambori OCB 2022.

11. L’Obra Cultural Balear es reserva el dret de publicar els treballs premiats, o aquells que, per la seva qualitat, ho mereixin.

Descarrega les bases