Premi Audiovisual Sambori-Mice

IV PREMI AUDIOVISUAL SAMBORI-MiCe A LES PRODUCCIONS ESCOLARS EN VALENCIÀ 2018

La Fundació Sambori, dins del marc de la VI MiCe 2018 (Mostra Internacional de Cinema Educatiu), convoca el IV Premi Audiovisual SAMBORI-MiCe 2018 d’acord amb les bases següents:
1. Podran participar produccions audiovisuals realitzades durant els darrers
dos anys als centres d’Educació Infantil i Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Centres d’Educació Especial del País Valencià sempre que no hagen estat presentades en edicions
anteriors de la MiCe.
2. Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, videocreació, animació… sempre que la llengua utilitzada siga el valencià.
3. La durada màxima de les produccions audiovisuals presentades serà de 15 minuts i per a les categories de Book Tràiler de 90 segons.
4. Els/Les alumnes hauran d’haver participat en tots els processos de la producció,
ben entès que, en tractar-se de produccions d’àmbit educatiu, la mediació i la direcció de professores i professors ha d’estar present inevitablement.
5. S’estableixen sis categories:
• Produccions realitzades per alumnes d’Educació Infantil
• Produccions realitzades per alumnes d’Educació Primària
• Produccions realitzades per alumnes d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
• Produccions realitzades per alumnes de Centres d’Educació Especial
• Book Tràiler* realitzats per alumnes d’Educació Infantil i Primària
• Book Tràiler* realitzats per alumnes d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
6. La formalització de la inscripció es farà fins l’1 de desembre de 2017 i constarà obligatòriament de:
• Inscripció electrónica, cal omplir la butlleta telemàticament. La pots trobar als webs de la MiCe i ACÍ MATEIX.
• Un fotograma del curtmetratge
• La Producció i/o Book Tràiler presentat.
Tant el fotograma del curtmetratge com la Producció i/o Book Tràilers es presentaran online mitjançant qualsevol plataforma de descàrrega d’arxius –Wetransfer, Dropbox, Drive– enviant l’enllaç de descàrrega dins de l’apartat corresponent de la butlleta d’inscripció o enviant-los al correu electrònic
samborimice@jordielmussol.com, indicant-ne el títol i el centre educatiu, sempre abans de la data del termini d’inscripció.
S’admeten els següents formats audiovisuals:
.avi (Windows), .mov (MAC),
.mpg-4, .mp4, H.264 (códec).
7. La Fundació SAMBORI triarà un jurat format per professionals de l’audiovisual i de l’educació; donarà dos premis per cada categoria: un PRIMER PREMI i un ACCÈSSIT. Les Actes del jurat es podran consultar en el web de la Fundació Sambori (www.sambori.net) i en el web del MiCe: www.micevalencia.com
8. També s’atorgarà un PREMI DEL PÚBLIC per a cada categoria. Aquest premi s’atorgarà mitjançant el recompte de visualitzacions consolidades fins al 16 de febrer de 2018 en la plataforma de visualització que l’organització trie per optar al PREMI DEL PÚBLIC.
Recordeu que l’ús d’imatges, melodies o cançons subjectes a drets d’autor pot portar al bloqueig de la plataforma de visualització del curtmetratge, impedint la seua reproducció.
En la validació i recompte de les visualitzacions s’estarà a les condicions generals que regisquen en la plataforma.
Es podran visualitzar a partir del dia 15 de desembre de 2017 en el canal Youtube: Premis SAMBORI-MiCe 2018, i també als següents enllaços:

Premi Audiovisual Sambori-Mice


http://www.micevalencia.com/visionat-de-pel-licules
9. Els guardons seran lliurats en el transcurs de la Gala de Cloenda de la VI MiCe
2018 (Mostra Internacional de Cinema Educatiu). El lloc concret i l’hora del lliurament els podreu trobar en el web de la MiCe (www.micevalencia.com) i de la Fundació Sambori: www.sambori.net
10. La participació en el PREMI AUDIOVISUAL SAMBORI-MiCe pressuposa la total acceptació d’aquestes bases, de forma expressa l’AUTORITZACIÓ DE PUBLICACIÓ del curtmetratge presentat dins de la plataforma que l’organització trie per optar al PREMI DEL PÚBLIC mitjançant el recompte de visualitzacions, així com també l’AUTORITZACIÓ DE PROJECCIÓ en els passes escolars i en qualsevol acte
programat dins del festival VI MiCe 2018.
11. Totes les pel·lícules guanyadores, si no hi ha oposició expressa mitjançant escrit dirigit a la Fundació Sambori, seran subtitulades a l’anglés, incloses en una maleta audiovisual i projectades en els festivals d’arreu del món amb acord de col·laboració amb la MiCe amb el títol: “SAMBORI-MiCE on the road. Pel·lícules escolars valencianes en valencià pel món”.
12. La interpretació d’aquestes bases serà competència exclusiva de la FUNDACIÓ SAMBORI i de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL MUSSOL com a organitzadora de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu MiCe.

* Què és un Book Tràlier?
Un Book Tràiler és un xicotet audiovisual d’un màxim de 90 segons per tal de motivar a la lectura d’un llibre, una cosa pareguda al que fan les pel·lícules per tal de promocionar-les.
El que anem a fer nosaltres és utilitzar l’audiovisual per a promocionar la lectura, per captar un nou tipus de lector més vinculat a la imatge i la televisió, per sorprendre, per presentar amb força un/a
autor/a nou, o per donar-li tridimensionalitat a un personatge, que, de vegades és real, com en el cas de les biografies, i té una vida rica en imatges fora d’aquesta obra escrita.
Elements d’un Book Tràiler:
– Entradeta de presentació
– Il·lustracions del propi llibre o historieta
– Un poc d’informació sobre l’autor
– Poca durada
– Gran intensitat
– Funciona com un avanç
– Tracta d’enganxar el públic
– Aporta informació: autors/es, dates de presentació

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA